Oferta – Współpraca

Przyłącz się do najlepszych.   

LTA POLONIA jest firmą specjalizującą się w dostarczaniu instalacji do zasilania samochodów gazem do zakładów mechanicznych na terenie całej Polski. Aktualnie współpracujemy z kilkudziesięcioma zakładami prezentującymi najwyższy poziom techniczny, oraz posiadającymi wyposażenie pozwalające we właściwy sposób montować i serwisować instalacje gazowe. W naszej ofercie znajdziecie Państwo produkty takich firm jak Vialle , Prins, LANDI srl, LOVATO, Landi Renzo, Tomasetto, AEB, Zbiorniki STAKO, OML.

Jeżeli są Państwo zainteresowani współpracą w gronie najlepszych zakładów prosimy o telefoniczny kontakt, skontaktuje się z Państwem nasz przedstawiciel i przedstawi warunki współpracy.

Dla współpracujących z nami zakładów oferujemy bardzo dużą gamę informacji technicznej, ułatwiamy dostępność do sprzętu diagnostycznego. Oferujemy jako jedyna firma w Polsce niezależność od jednego producenta instalacji, przez co obiektywnie oferujemy najlepszy produkt na rynku.

Aby być upoważnionym przedstawicielem działającym w sieci LTA Polonia należy spełniać surowe wymagania jakościowe oraz posiadać wysokiej jakości wyposażenie kontrolno diagnostyczne.

Zakład ubiegający się o autoryzacje powinien:

1. Przedstawić dokumentacje o wykształceniu pracowników w zakresie technicznym – samochodowym, świadectwa ukończenia szkoleń w zakresie montażu instalacji gazowych do samochodów gaźnikowych i świadectwo ukończenia szkoleń w zakresie montażu instalacji do samochodów z wtryskiem paliwa. jeżeli takich nie posiada powinien przejść szkolenie w tym zakresie w systemie edukacji LTA Polonia zaaprobowanym przez Instytut Transportu Samochodowego.
2. Podpisanie umowy o współpracy z zaakceptowaniem zapisanych w niej warunków
3. Dokonanie wpłaty na wydanie przez ITS opinii na temat zakładu (500 zł)
4. Zapoznać się i zaakceptować procedury zgodności produkcji oraz stosowane w sieci dokumenty potwierdzające jakość wykonania usługi
5. Przedstawić warunki montażu instalacji gazowych; opis zakładu, warunków montażu
6. Złożyć wykaz urządzeń kontrolno diagnostycznych będących na wyposażeniu zakładu mając przy tym na uwadze, że minimalnym wyposażeniem są:

1. Komputer PC z interfejsami do diagnostyki i regulacji instalacji gazowych,
2. Czteroskładnikowy analizator spalin, posiadający aktualny atest ITS i aktualne dokumenty legalizacyjne,
3. Urządzenie do kontroli instalacji gazowej posiadające aktualny atest ITS

Posiadanie analizatora i urządzenia diagnostycznego musi być potwierdzone: fakturami zakupu na których wyszczególniony jako kupujący jest zakład ubiegający się, lub umowami kupna sprzedaży zarejestrowanymi w U.S. (w przypadku umowy musi na niej być wyszczególniony model analizatora i załączone świadectwo aktualnej kalibracji, oraz atest ITS, Umowy Leasingu (strona na której wyszczególniony jest sprzęt oraz strona z podpisami stron umowy a także protokół zdawczo odbiorczy, w przypadku gdy umowa jest z przed dwóch lat załączyć należy także świadectwo ostatniej kalibracji)

Posiadanie analizatora spalin jest konieczne do przeprowadzenia badania emisji spalin zarówno po montażu jak i w trakcie czynności obsługowych w trakcie eksploatacji pojazdu, oraz kontrolowania poprawności działania instalacji po dokonaniu jej napraw. Analizator musi stanowić wyposażenie warsztatu i nie dopuszczalne jest „korzystanie” z analizatora z innego warsztatu a zwłaszcza ze stacji diagnostycznej, która przepisami prawa jest zobowiązana do tego, że nie może świadczyć takich usług i gdyby taki proceder był ujawniony utraciła by ona uprawnienia.

Posiadanie urządzenia do kontroli instalacji gazowej jest konieczne ze względu na to, że mając na uwadze fakt zapisu w Rozporządzeniu w sprawie rejestracji pojazdów, gdzie podczas pierwszej rejestracji pojazdu zasilanego gazem posiadającego homologacje diagnosta odstępuje od badania przewidzianego w zakresie czynności które wykonuje się z użyciem przyrządu do kontroli, tak więc na homologowane zakłady przerzucona jest ta czynność w trakcie kontroli jakości

Powyżej przedstawiona procedura jest minimalną jaką wymaga Instytut Transportu Samochodowego podczas badań homologacyjnych, aby uznać, że zakład spełni warunki zgodności produkcji w trakcie montażu instalacji gazowych. Nie przewiduje się przy tym odstępstw od tej procedury. Żaden z posiadaczy homologacji, który nie chce być narażony na jej utratę nie może postawić mniejszych wymagań, a jeżeli z taką sytuacją spotkacie się Państwo żądajcie warunków współpracy i wyposażenia na piśmie. Istnieje bowiem wtedy przypuszczenie, że nie dopełni on obowiązku zgłoszenia Waszej firmy do Instytutu Transportu Samochodowego i w związku z innymi przepisami prawa narazi tylko Wasz zakład na karę w wysokości 100 % otrzymanych za usługę pieniędzy, sam przy tym pozostaje bezkarnym ponieważ w świetle prawa stroną jest podmiot faktycznie dokonujący montażu instalacji a nie ten kto ją do podmiotu dostarczył.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress